Zavod za grajene politike

Zavod za grajene politike se osredotoča na dejavnosti povezane z okoljem, razvojem novih tehnologij in strategij ter mladinskih, varnostnih in urbanih politik.

Zavod za grajeno okolje, razvoj in politike (Zavod za grajene politike) je ustanovljen z namenom raziskovanja in delovanja na področju grajenega okolja, pametnih mest ter prostorskih in mladinskih ter varnostnih politik. Ekipo zavoda sestavljajo mladi, ki prihajajo z različnih področji - gradbeništvo, gozdarstvo, prostorsko načrtovanje, računalništva in informatike, obramboslovja, novinarstva.

Skozi raziskovalne in izvedbene projekte želimo nuditi strokovno podporo, izobraževanje ter razvoj novih produktov in storitev s področja pametnih mest, mladinskih, varnostnih in urbanih politik na lokalni, državni in mednarodni ravni.