Gašper Okršlar

Strokovni sodelavec

Gašper Okršlar, dipl. inž. gozd. (UN), je diplomiral na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, smer gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri. Med dodiplomskim študijem je praktične izkušnje pridobival na Gozdarskem inštitutu in Zavodu za gozdove Slovenije, po diplomi pa se je vpisal na študij Prostorskega načrtovanja, ki se izvaja na Fakulteti za gradbeništvo za geodezijo Univerze v Ljubljani. Trenutno sodeluje pri projektu Ocena stanja in predlogi izboljšav za prehodnost vodnih organizmov na Zgornji Savi ter mednarodni delavnici Young Planners 2015: E-Governance and Spatial Planning Decision-Making v organizaciji CEU ECTP. Pred tem je s prispevkom Evropsko podeželje pred izzivi razvoja – demografske spremembe in migracije sodeloval na delavnici ESPON on the Road, s prispevkom Public Participation in City Design Public Acceptance of Municipality’s Energy Plan and The Project of District Heating in Šentrupert pa na delavnici Young Planners 2014: Spatial Planning and Energy.