»Making Cities Work – Technology in Planning Practice« the 11th Biennial of Towns and Town Planners

22 oktobra, 2015 Novice

Gašper Okršlar, strokovni sodelavec Zavoda za grajene politike, se je 15. in 16. oktobra 2015 v Dublinu udeležil bienala Making cities work (http://www.biennialdublin2015.com/). Kot eden izmed sedemdesetih predavateljev na dvodnevnem dogodku je udeležencem predstavil predloge za izboljšave participacije občanov v procesih izdelave občinskih prostorskih načrtov. Predlogi so bili podrobneje definirani v članku z naslovom Centralisation and Optimisation of Decision Making Process, ki je nastal v soavtorstvu z Majo Weissesen (Zavod za grajene politike) in Matejo Klun (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo). Članek bo objavljen v e-knjigi, ki bo v naslednjih mesecih izdana s strani ECTP-CEU (Evropski komite prostorskih planerjev), kot zaključek delavnice Young planners 2015.

ECTP2015

Predavanje je bilo s strani publike odlično sprejeto in je spodbudilo zanimivo debato. Med glavne ugotovitve spada potreba po izobraževanju občanov o pomenu njihovega sodelovanja pri prostorskem načrtovanju in  povezava med sodelovanjem, načrtovanjem in kvalitetnim (grajenim) okoljem. V članku je opisan tudi model IKT platforme, s katero bi optimizirali dostop do prostorskih informacij in omogočili boljše sodelovanje javnosti.